Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora najmoćnije tvrtke u metropoli Zagrebačkog Holdinga Ratko Bajakić na stranicama Možemo predstavljen je kao investicijski bankar. Naime, on je već uoči zagrebačkih izbora promoviran kao član savjeta Možemo. K tomu Bajakić i tvrtka u kojoj je većinski vlasnik ICF poznati su i kao donatori Možemo.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

U službenom glasilu RH Narodnim novinama objavljene su dvije službene suspenzije koje se odnose na Ratka Bajakića. Prva je 'Rješenje kojim se Ratku Bajakiću oduzima odobrenje za rad brokera'. Dozvolu mu je oduzela nadležna  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, kraće Hanfa, odnosno njezina Uprava. Piše da se dozvola oduzima po službenoj dužnosti a odluka je donesena na sjednici održanoj 19. kolovoza 2010. godine. Odobrenje za rad brokera novom Tomaševićevom nadzorniku Zagrebačkog holdinga oduzeto je i evidentirano pod rednim brojem 222.

U obrazloženju te odluke Hanfa se poziva na zakonski okvir. Radilo se o upravnom postupka nadzora u predmetu oduzimanja odobrenja Ratku Bajakiću iz Zagreba za rad brokera. Napisano je kako je 'Rješenjem Hanfe od 23. studenoga 2005. g, Ratku Bajakiću iz Zagreba, zaposleniku investicijskog društva I.C.F. d.o.o. (kasnije ICF Broker d.o.o.), izdana na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova brokera. Piše i kako je to društvo 4. ožujka 2010. godine, dostavilo obavijest o otkazu Ugovora o radu s Ratkom Bajakićem, s danom 31. prosinca 2009. godine, pa je imenovanom bio zaključkom Agencije.... od 31. ožujka 2010. godine određen rok od 3 mjeseca za dostavu dokaza da je zaposlen u investicijskom društvu na poslovima brokera.

Iz dostavnice je razvidno da je predmetni zaključak Ratku Bajakiću uručen 1. travnja 2010. godine. 'Ratko Bajakić nije u roku od 3 mjeseca (do 1. srpnja 2010. godine), a niti naknadno, Agenciji dostavio dokaz o zaposlenju u drugom investicijskom društvu, odnosno kreditnoj instituciji. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, broker je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona. Odredbom članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona propisano je da će Agencija brokeru oduzeti izdano odobrenje, ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad, a u roku koji mu odredi Agencija, ne ispuni te uvjete. 

U provedenom postupku utvrđeno je da Ratko Bajakić više ne obavlja poslove brokera, sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, slijedom čega više ne ispunjava uvjete na temelju kojih mu je izdano odobrenje za rad brokera, pa je sukladno odredbi članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona, odlučeno kao u točki 1. izreke rješenja' - piše u tom rješenju protiv kojeg je Bajakić mogao pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. Rješenje je 19. kolovoza 2010. potpisao član Uprave Hanfe Ivan Vrljić.

U navedenom razdoblju šef Hanfe bio je Ante Samodol koji je kasnije otišao u Zagrebački Holding gdje je od 2013. postao član Uprave zadužen za financije. Samodola je novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao za člana Uprave Zagrebačkog holdinga gdje će mu šef biti Bajakić koji je dakle u Samodolovom mandatu Hanfi izgubuo ne samo dozvolu za brokera već i za odobrenje za rad investicijskog savjetnika. Tekst objašnjenja gubitka te dozvole isti je kao i tekst rješenja kojim je Bajakić izgubio dozvolu za brokera pa ga nećemo posebno citirati. Dakle, Bajakić je odlukom Hanfe iz kolovoza 2010. izgubio dvije važne licence koje su mu prethodno dodijeljene. 

Tako je Ratku Bajakiću dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika izdana 20. ožujka 2003. godine. Tu je dozvolu dobio rješenjem koji je potpisao predsjednik tadašnje Komisije za vrijednosne papire (kasnije Hanfa) Miljenko Fičor. Ista osoba Bajakiću je potpisala i dozvolu za obavljanje poslova brokera ali nešto kasnije  23. studenoga 2005. godine. Prema Sudregu novi Tomaševićev nadzornik Zagrebačkog holdinga povezan je sa 70 poslovnih subjekata. U većini je ili imao funkcije ili su tvrtke likvidirane. Brojne tvrtke koje je osnivao proteklih godina i sada su aktivne, u nekima su druge osobe vlasnici i direktori a brojne su i likvidirane. Bajakić i tvrtka čiji je većinski vlasnik nalaze se među krupnijim donatorima Možemo.

Podsjetimo kako je Tomsilav Tomašević rekao kako su njih u kampanji financirali građani s malim iznosima od po nekoliko deseteka do stotina kuna. No, Bajakićev ICF je donirao Možemo s 5.000 kn uoči parlamentarnih izbora 2020. a sam Bajakić u istom periodu s 2.000 kn o čemu svjedoči link na transparency.hr.  Možemo je uoči zagrebačkih izbora donirala i Bajakićeva sestra Ljubica Čaklović s 2.000 kn što je vidljivo na linku.Bajakićeva sestra dospjela je u središte pozornosti javnosti kada je objavljeno kako su u njezinom uredu u Ilici 253 ovjereni ugovori Grada Zagreba

Tako je Jutarnji objavio članak pod naslovom 'Verificirala bratov izbor:Javna bilježnica podržala Tomaševićevu kampanju pa ekspresno dobila angažman u Gradu Zagrebu; Uplatila je donaciju od 2000 kuna, a nepunih mjesec dana poslije naplatila je Gradu 2075 kuna za zapisnik prve skupštine Holdinga'. Tako je sada pred novim zagrebačkim gradonačelnikom neizvjesna utrka u kojoj javnosti mora dokazati kako je on posve različit od svoga netransparentnog prethodnika Milana Bandića, koji se busao u transparentnost,  kako ne bi zaglibio u iste mutne vode. 

Reci što misliš!