Zamisao o cesti koja bi povezala Grad Supetar s općinama Pučišća i Selca, potječe još iz sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Za realizaciju projekta bilo je potrebno izraditi kvalitetnu tehničku dokumentaciju, osigurati izvor finaciranja i odabrati investitora s potrebnim kapacitetima.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Županijska uprava za ceste Split organizirala je u ponedjeljak 10. listopada 2022. u Pučišćima na otoku Braču završnu konferenciju za svoj najveći projekt, „Izgradnja ceste Pučišća - Povlja, dionice Pučišća - uvala Luka“. Sudionici konferencije, među kojima su bili potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić te gradonačelnici i načelnici s otoka Brača, dobili su priliku razgledati nedavno završenu prometnicu.

Izgradnja dionice Pučišća - uvala Luka predstavlja prvu fazu u rekonstrukciji i izgradnji ceste Supetar - Pučišća - Povlja - Sumartin. Projekt rekonstrukcije i izgradnje ceste Supetar — Pučišća — Povlja — Sumartin najvažniji je projekt za ostvarivanje prometne cjeline otoka Brača. Za realizaciju projekta bilo je potrebno izraditi kvalitetnu tehničku dokumentaciju, osigurati izvor financiranja i odabrati investitora s potrebnim kapacitetima. Navedeni preduvjeti su zadovoljeni na način da su trasu buduće prometnice zajedno naručile i izradile dvije zainteresirane općine, Pučišća i Selca, za što su dobile podršku Županije i Županijske uprave za ceste Split. Prva faza projekta uključivala je izgradnju dionice Pučišća – Uvala Luke dužine 4,8 km. U sadašnjem konceptu druge dvije faze, koje čine preostali dio projekta, uključivale bi izgradnju druge dionice Uvala Luke – Povlja dužine 10,4 km te rekonstrukciju postojećih prometnica Supetar – Pučišća i Povlja – Selca ukupne dužine 31,6 km.

Konačna vizija je izgradnja i modernizacija sjeverne otočne transverzale koja će međusobno povezati sedam bračkih naselja i omogućiti veze s trajektnim lukama i kopnom. Financiranje prve faze, ukupne vrijednosti 60.797.696,35 kuna osiguralo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodjelom bespovratnih sredstava Europske unije za projekt „Izgradnja ceste Pučišća - Povlja, dionice Pučišća - uvala Luka“. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljeno je 51.678.041,90 kuna sredstava Europske unije i 9.119.654,46 kuna sredstava iz državnog proračuna. Ugovor je potpisan 30.07.2019. Za izgradnju druge dionice Uvala Luke – Povlja, čijim završetkom bi se smanjila cestovna udaljenost između Pučišča i Povlja za 12,5 kilometara i prepolovilo vrijeme vožnje, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.

Izgradnjom nove ceste većeg kapaciteta ostvarene su i pretpostavke za dodatne investicije u prometnu infrastrukturu otoka Brača. Ovdje svakako vrijedi spomenuti planirano proširenje Zračne luke Brač, također smještene na području općine Pučišća, ali i ulaganja u luke za pomorski promet, poput projekta dogradnje luke Bol procijenjene vrijednosti 83.217.322,50 kuna, što bi također doprinijelo većoj kvaliteti života i demografskom oporavku središnjeg i istočnog dijela otoka.

Neovisno o posrednim učincima na lokalno gospodarstvo i usklađenosti s drugim projektima u sektoru prometa, cesta Pučišća - Povlja će dodatno rasteretiti područje Grada Supetra i značajno skratiti vrijeme putovanja između trajektnih luka u Supetru i Sumartinu, dok će se udaljenost između Pučišća i Povlja smanjiti za najmanje 12,5 kilometara. Provedbom projekta jača se prometna povezanost općina na istočnom području otoka Brača s glavnom lukom od županijskog značaja i otočnim središtem - Supetrom, poboljšava cestovna infrastruktura, povećava sigurnost prometa i olakšava dostupnost javnih usluga u udaljenim administrativnim središtima, a što će doprinijeti održivom lokalnom razvoju i omogućiti bolju povezanost za stanovništvo otoka Brača.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. prepoznatljiv je kao važan pokretač kapitalnih investicija u prometnu infrastrukturu na području Splitsko-dalmatinske županije. Sredstvima iz Operativnog programa financirani su cestovni projekti izgradnje novog mosta Čiovo, sanacije opasnih mjesta u Spinčićevoj i Bušićevoj ulici u Splitu. Također, sufinancirana su dva projekta nabave autobusa za Promet d.o.o. i projekt uvođenja inteligentnih prometnih sustava na prometnom području Splita i Solina, kojima se poboljšava funkcioniranje gradskog prometa te su osigurana sredstva za dogradnju vanjskog veza u Sućurju na Hvaru, uređenje luke Omiš i rekonstrukciju - dogradnju Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split.

Ukupna vrijednost navedenih investicija u Splitskoj dalmatinskoj županiji iznosi više od 556 milijuna kuna, pri čemu doprinos iz fondova EU iznosi oko 473 milijuna kuna.

U financijskom razdoblju 2021. - 2027. značenje fondova za Splitsko-dalmatinsku županiju moglo bi dodatno porasti, osobito uspije li prijava velikog projekta izgradnje brze ceste Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš za potencijalno sufinanciranje sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedbom projekta bi se konačno rasteretila kritična brza cesta Solin – Omiš, jedna od najopterećenijih cesta u Republici Hrvatskoj.

Izgradnja dionice Pučišća - uvala Luka predstavlja prvu fazu u rekonstrukciji i izgradnji ceste Supetar - Pučišća - Povlja - Sumartin

Financiranje prve faze osiguralo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodjelom bespovratnih sredstava projektu „Izgradnja ceste Pučišća - Povlja, dionice Pučišća - uvala Luka“

Ugovor kojim je za provedbu dodijeljeno 51.678.041,90 kuna sredstava Europske unije i 9.119.654,46 kuna sredstava iz državnog proračuna, potpisan je 30.07.2019. godine

Reci što misliš!