Na web stranici Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa i dalje je vidljivo kako je osuđena Katica Mišković prvi put hrvatska dužnosnica postala 1. srpnja 2017. godine kada je imenovana  za pomoćnicu ministra u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Na toj je dužnosti bila do 4. ožujka 2021. kada je imenovana ravnateljicom uprave  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Poznato je kako je bila bliska suradnica bivše uhićene ministrice Gabrijele Žalac koju čeka suđenje za namješteni softverski natječaj. O njihovoj suradnji moguće je pronaći i puno zajedničkih slika koje svjedoče kako su zajednički istupale i nazočile raznim događajima vezanim za to ministarstvo. Bilo je to vrijeme prije sunovrata Gabrijele Žalac, vrijeme kada je paradirala Banskim dvorima i hodnicima Ministarstva onako korpulentna, skupo odjevena i prepotentna. No, otkad su i Žalac i bivši ministar gospodarstva Darko Horvat završili u zatvoru ne čudi da se sjena straha uvukla u odaje ministarstava koja su svojedobno netremice dijelila lovu iz EU i pritom činili, kako se naknadno saznalo, razne nezakonitosti zbog kojih su neki već i osuđeni. Potkraj prosinca objavljena je vijest kako su suradnici Darka Horvata sve priznali i nagodili se te su dobili izrazito blage kazne. Tako je navedeno da su se nagodili: Ana Mandac, Katica Mišković i Velimir Žunac. Ana Mandac, koja je bila desna ruka bivšeg ministra Darka Horvata, osuđena je na 11 mjeseci zatvora, no zatvorska kazna joj je zamijenjena radom za opće dobro. Katica Mišković,  uvjetno je osuđena na devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Uvjetnu kaznu, malo višu, dobio je i Velimir Žunec, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji je osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Proces protiv bivših ministara Darka Horvata, Josipa Aladrovića, Tomislava Tolušića te bivšeg potpredsjednika Vlade iz reda SDSS-a Borisa Miloševića je razdvojen. U posjedu smo cjelovite presude kojom je osuđena nekad moćna Katica Mišković pa istu objavljujemo u svim bitnim dijelovima. Budući da je presudom oštećena Republika Hrvatska upućena na parnicu za odštetni zahtjev preostaje nam vidjeti hoće li glavna državna odvjetnica, u čijem je to resoru, pokrenuti parnicu s odštetnim zahtjevom protiv Mišković ali i drugih uvjetno osuđenih skupa s njom koji su se nagodili i tako ishodili blage kazne. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

U uvodu presude kojom je osuđena dugogodišnja hrvatska dužnosnica Katica Mišković piše: 'Županijski sud u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sudaca Željke Skomeršić kao predsjednice vijeća te Renate Pražetine Kaleb i Vinka Mioča kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Tibora Vukelića, u kaznenom predmetu protiv V okrivljene Katice Mišković, zbog kaznenog djela iz članka 291. stavak 1. i 2. u vezi s člankom 37. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21 – dalje u tekstu: KZ), povodom optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (dalje u tekstu: USKOK) broj KO-US-77/2022 od 20. listopada 2022., nakon održane sjednice optužnog vijeća u prisutnosti zastupnika optužbe Vedrana Libla, V okrivljenice i branitelja odvjetnika Zlatka Kovačića, 28. prosinca 2022. objavio je' i proglasio krivom optuženu hrvatsku dužnosnicu. Uz njezino ime, među ostalim piše: 'Okrivljena Katica Mišković, bez nadimka, .....kći Petra i Marije rođene Musiov, rođena 05. rujna 1968. u Slavonskom Brodu, s prebivalištem u Slobodnici, xxxxxx i boravištem u Zagrebu, xxxxxx, državljanka Republike Hrvatske, diplomirani inženjer građevine, zaposlena u Ministarstvu regionalnog razvoja, s plaćom 19.100,00 kn, sa završenim Građevinskim fakultetom u Zagrebu, neudana, bez djece, bez čina, odlikovana odlikovanjem Hrvatskog pletera, vlasnica stana na adresi boravišta, vlasnica obiteljske kuće u Višnjanu, vlasnica osobnog automobila marke Audia A5, godina proizvodnje 2008., ne vodi se postupak za drugo kazneno djelo'.

Osuđena je zato što je: 'u razdoblju od studenog 2018. do kraja prosinca 2018. godine, u Zagrebu, Darko Horvat, kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, nakon što je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta prethodno 27. kolovoza 2018. objavilo otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2018. godinu, radi dodjele bespovratnih sredstava, za provedbu kojeg je Darko Horvat kao odgovornu osobu imenovao Anu Mandac, pomoćnicu ministra u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, radi svog osobnog interesa, kao i na traženje Tomislava Tolušića, Velimira Žunca, okrivljene Katice Mišković i Borisa Miloševića da se bespovratna sredstva dodijele gospodarskim subjektima za koje su bili zainteresirani, neovisno o ispunjavanju uvjeta Programa i ostvarenim bodovima, donio Odluku, Klasa: 023-01/18-01/324, Urbroj: 526-01-18-1, datiranu s danom 11. prosinca 2018. kojom je gospodarskim subjektima koji prema kriterijima Programa nisu ostvarivali pravo na dodjelu bespovratnih sredstava, čega su Darko Horvat, Ana Mandac, Tomislav Tolušić, Velimir Žunac, okrivljena Katica Mišković i Boris Milošević bili svjesni, dodijelio ukupno 2.655.594,99 kuna bespovratnih sredstava, i to Klesarskoj radioni, vl. Željko Kovač iznos od 133.560,00 kuna, trgovačkom društvu Dors projekt d.o.o. Kotoriba iznos od 199.774,85 kuna, trgovačkom društvu Eko Kotor d.o.o. Kotoriba iznos od 199.900,00 kuna te trgovačkom društvu Domus interijeri d.o.o. Mala Subotica iznos od 194.445,54 kuna, za koje gospodarske subjekte je Darko Horvat bio osobno zainteresiran obzirom da se radi o gospodarskim subjektima s područja Međimurske županije s kojima je osobno povezan, te trgovačkom društvu Cestogradnja d.o.o. Slatina, iznos od 199.999,00 kuna i trgovačkom društvu Megamont d.o.o. Šaševo, iznos od 197.290,60 kuna, za koje gospodarske subjekte je to od Darka Horvata tražio Tomislav Tolušić, koji je za ove gospodarske subjekte bio zainteresiran jer je s njima poslovno i osobno povezan, trgovačkom društvu Popović graniti d.o.o. Zdenčac iznos od 110.000,00 kuna, trgovačkom društvu Tex d.o.o. Garešnica iznos od 150.000,00 kuna i trgovačkom društvu Tiliaexport d.o.o. Mali Pašijan iznos od 155.625,00 kuna, za koje gospodarske subjekte je to putem Ane Mandac tražio Velimir Žunac, koji je za ove gospodarske subjekte bio osobno zainteresiran obzirom da se radi o gospodarskim subjektima iz Bjelovarsko-bilogorske županije,  trgovačkom društvu Metalkov MB d.o.o. Gornji Bogićevci iznos od 100.000,00 kuna, za koji gospodarski subjekt je to putem Ane Mandac tražila okrivljena Katica Mišković, a koja je za ovaj gospodarski subjekt bila zainteresirana zbog osobne povezanosti s odgovornom osobom, te trgovačkom društvu Interijeri Kabić j.d.o.o. Knin iznos od 100.000,00 kuna, „Edition“ automehaničarskom obrtu, vl. Mihajlo Oreščanin, iznos od 50.000,00 kuna, Ugostiteljskom obrtu „Braco“, vl. Aleksandar Dragičević, iznos od 100.000,00 kuna, obrtu Nele – turbo servis vl. Nenad Pavić, iznos od 100.000,00 kuna, trgovačkom društvu Fila d.o.o. Voćin iznos od 100.000,00 kuna, trgovačkom društvu Halupa d.o.o. Daruvarski Brestovac iznos od 100.000,00 kuna te trgovačkom društvu Zeko Dvor j.d.o.o. Matijevići iznos od 100.000,00 kuna, za koje gospodarske subjekte je to putem Ane Mandac tražio Boris Milošević, koji je za ove gospodarske subjekte bio osobno zainteresiran,  kao i „GP mont“ obrtu za usluge, vl. Jasmin Oštrina, iznos od 80.000,00 kuna, za koje je osobno zainteresirana bila Ana Mandac, te trgovačkom društvu Vrške d.o.o. Vukovar iznos od 200.000,00 kuna i Tesarskom obrtu vl. Marko Branović iznos od 85.000,00 kuna, za koje su to tražile treće neutvrđene osobe, a odobrio Darko Horvat, pri čemu je Ana Mandac po nalozima Darka Horvata, a sukladno zahtjevima Tomislava Tolušića, Velimira Žunca, okrivljene Katice Mišković i Borisa Miloševića sačinila tablicu koja je sastavni dio navedene Odluke u kojoj su navedeni iznosi bespovratnih sredstava i gospodarski subjekti kojima se ista dodjeljuju, nakon čega je Ana Mandac naložila stručnim službama da osiguraju potpisivanje ugovora o isplati bespovratnih sredstava s navedenim gospodarskim subjektima koje je u ime Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, potpisao Darko Horvat, kao i naloge za isplatu bespovratnih sredstava ovim gospodarskim subjektima temeljem čega su im neosnovano isplaćena navedena novčana sredstva u ukupnom iznosu od 2.655.594,99 kuna, na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske, dakle, okrivljena Katica Mišković drugog s namjerom potaknula da kao službena osoba iskoristi svoj položaj pa drugim osobama pribavi korist, a kaznenim djelom je pribavljena znatna imovinska korist i drugome prouzročena znatna šteta, čime je okrivljena Katica Mišković počinila kazneno djelo protiv službene dužnosti - poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, opisano po članku 291. stavku 1. i 2. u vezi članka 37. Kaznenog zakona, a kažnjivo po članku 291. stavku 2. u vezi članka 37. Kaznenog zakona te se na temelju članka 291. stavka 2. Kaznenog zakona u vezi članka 37. Kaznenog zakona, uz primjenu članka 48. stavka 3. u vezi članka 49. stavka 1. točke 4. Kaznenog zakona osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 9 (devet) mjeseci a na temelju članka 56. KZ izriče uvjetna osuda pa se kazna na koju je okrivljenica osuđena neće izvršiti ako u vremenu provjeravanja 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo' - piše u presudi. 

Oštećena Republika Hrvatska  s imovinskopravnim zahtjevom upućena je u parnicu., što znači da može tužiti Katicu Mišković za naknadu štete. Postavlja se pitanje hoće li se državna odvjetnica RH Zlata Hrvoj Šipek odlučiti na taj korak. Osuđena Katica Mišković dužna je naknaditi troškove kaznenog postupka u paušalnoj svoti 5.000 kn / 663,61 eura.  Navodi se i kako 'Na temelju čl. 460. ZKP presuda ne sadrži obrazloženje'. Tako je presudila predsjednica vijeća Željka Skomeršić 28. prosinca 2022. godine. Presuda je sada postala i javno dostupna jer ju osuđena Mišković nije osobno preuzela. Protiv te presude žalba nije dopuštena jer su se stranke odrekle prava na žalbu. Presuda je dostavljena USKOK-u, osuđenici te njezinom odvjetniku Zlatku Kovačiću iz Sesveta.

Reci što misliš!