Često objavljujemo sudske presude koje ocijenimo važnim za javnost. Kako objava sudskih presuda u nekim slučajevima naiđe na protivljenje osuđenih koji angažiraju odvjetnika zatražili smo pravno mišljenje od poznatog zagrebačkog odvjetnika Milka Križanovića. Zanimalo nas je kakvo zakonsko uporište imaju mediji kada objavljuju sudske presude. Citiramo njegov stav: 'Dakle, specijalna prevencija svrha kazne je odvraćanje počinitelja od budućih prekršajnih i kaznenih djela. Specijalnu prevenciju kao svrhu kazne izričito spominje i članak 50. KZ-a kao utjecaj na počinitelja da ubuduće ne čini prekršajna odnosno kaznena djela. Specijalna prevencija može se promatrati u negativnom aspektu kao individualno zastrašivanje i sprječavanje počinitelja da ponovo počini kazneno djelo, te u pozitivnom aspektu kao osposobljavanje počinitelja za život bez počinjenja prekršajnih odnosno kaznenih djela (popravljanje, resocijalizacija). Generalna prevencija svrhu kažnjavanja određuju kao utjecaj na javnost radi sprječavanja počinjenja kaznenih djela i poruka da se činjenje prekršajnih i kaznenih djela ne isplati!!! Javnost ih IMA PRAVO ZNATI - presude se donose u ime Republike Hrvatske - dakle javne su!!! Odvjetnik je na kraju konstatirao kako bi istina trebala biti svima dostupna, da istina ponekad boli ali pomaže podizanju svijesti pojedinca i društva!!! Iz rečenog proizlazi utemeljenje za javni interes te da sudske presude šalju poruku a da mediji, dok prenose istinu objavljujući presudu kao društvenu osudu pojedinca, nemaju straha od tužbi jer živimo u slobodnom svijetu gdje nema cenzure. U priči koja slijedi radi se o nepravomoćnoj oslobađajućoj presudi koja je sigurno došla u pravom trenu za Lanu Ivanišević iza koje su dvije pravomoćne sudske presude. Slijede detalji...

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu sutkinja Suzana Budimir odlučivala je u prekršajnom predmetu protiv okrivljenice Lane Ivanišević i dr., zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Postupak je vođen temeljem optužnog prijedloga Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave splitsko-dalmatinske, I Policijske postaje Split od 2. kolovoza 2021. godine. Nakon glavne i javne rasprave održane i zaključene 5. svibnja 2022. u izočnosti okrivljenika, 9. svibnja 2022. sutkinja je donijela presudu koja je netom i javno objavljena. Presudom su prvookrivljena Lana Ivanišević, II okrivljena Melanie Pietrzak, III okrivljena Loris Vukšić te IV okrivljeni Branimir Lulić oslobođeni su krivnje. Uz ime Lane Ivanišević zapisano je kako se djevojački prezivala Lokica, da je kći Vjekoslava i Srđane, rođ. 22. travnja 1998. u Splitu, državljanka RH te da je prekršajno kažnjavana. Uz ime drugookrivljene Melanie Pietrzak piše da je 'kći Wernera, rođ. 15. travnja 1997. u Koblenzu, Njemačka, državljanka RH, s prebivalištem u Splitu i prekršajno nekažnjavana'. Uz ime trećeokrivljene Loris Vukšić piše kako je 'kći Roberta i Mirjane, rođ. 14. travnja 1994. u Virovitici s prebivalištem u Zagrebu te da je također prekršajno kažnjavana'.

Prekršajnim postupkom je bio obuhvaćen i četvrtookrivljeni Branimir Lulić 'sin Vlatka, rođ. 7. rujna 1992. u Slavonskom Brodu, državljanin RH, s prebivalištem u Slavonskom Brodu koji je također prekršajno kažnjavan'. Protiv sve četvero odbačena je optužba 'da su 27. srpnja 2021. oko 20,50 sati u Splitu, u Đorđićevoj ulici k.br. 32, u dvorištu stambenog objekta, narušili javni red i mir na način da su nerazumljivo vikali i svađali se, a što je uznemirilo okolne stanare,čime bi počinili prekršaj iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ..... Na temelju članka 76.a stavak 1. Prekršajnog zakona od drugookrivljenice Melanie Pietrzak se oduzima nož na rasklapanje duljine oštrice 8 cm, sa zlatnim detaljima, drvene ručke, bez naknade koji joj je privremeno oduzet od strane PU Splitsko-dalmatinske, I Policijske postaje Split uz izdavanje potvrde o privremenom oduzimaju predmeta serijskog br. 01376919 od 27. srpnja 2021. Na temelju članka 76.a Prekršajnog zakona po pravomoćno okončanom prekršajnom postupku oduzeti predmet predaje se tužitelju na raspolaganje te isti postaje vlasništvo Republike Hrvatske. Na temelju članka 140. stavak 2. Prekršajnog zakona troškovi postupka padaju na teret proračunskih sredstva ovog suda' - piše u sudskoj presudi.

Iz obrazloženja je vidljivo sljedeće 'Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, I Policijska postaja Split pod br. xxxxxxxx od 2. kolovoza 2021. podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika Lane Ivanišević, Melanie Pietrzak, Loris Vukšić i Branimira Lulića, zbog prekršaja opisanog kao u izreci presude. Okrivljenici, iako pozvani na glavnu raspravu 24.09.2021. i 05.05.2022. pozivima se nisu odazvali, niti su opravdali svoj izostanak. S obzirom da su okrivljenici uredno zaprimili i potpisali obavijest o počinjenom prekršaju, u smislu članka 109. a st. 1. Prekršajnog zakona te upoznati da će se protiv njih podnijeti optužni prijedlog, sud je 05. svibnja 2022. proveo glavnu raspravu bez prisustva okrivljenika, obzirom da ispitivanje okrivljenika nije nužno i nije od utjecaja na zakonito i pravilno donošenje odluke o prekršaju jer su dokazi u spisu u konkretnom slučaju dostatni za donošenje pravilne i zakonite odluke o prekršaju i bez ispitivanja okrivljenika.

Sud je odustao od daljnjeg pozivanja okrivljenika na ispitivanje te je u tijeku rasprave izvršen uvid u dokaze koji prileže sudskom spisu i to: službenu zabilješku tužitelja od 27.07.2021., zapisnik o ispitivanju prisutnosti alkohola u organizmu za okrivljenike od 27.07.2021., potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta ser. br. 01376919 od 27.07.2021., zapisnik o odgodi glavne rasprave od 24.09.2021. te uvid u potvrdu Ministarstva pravosuđa, Odjel za prekršajne evidencije za okrivljenike. Uvidom u potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta ser. br. 01376919 od 27. srpnja 2021. vidljivo je da je od drugookrivljenice Melanie Pietrzak privremeno oduzet nož na rasklapanje duljine oštrice 8 cm, sa zlatnim detaljima, drvene ručke. Uvidom u optužni prijedlog tj. činjenični opis prekršaja koji se okrivljenicima stavlja na teret Sud smatra da je isti nepotpun i nedostatan obzirom da se samo paušalno navodi kako su okrivljenici narušili javni red i mir na način što su nerazumljivo vikali i svađali se, ali ne i kojim riječima, tj. na koji način pa je na temelju članka 181. točke 5. Prekršajnog zakona sud odbio optužbu protiv okrivljenika, zbog čega je riješeno kao u izreci presude pod točkom I. 

Iako je optužba protiv okrivljenika odbijena sud je odlučio od drugookrivljenice Melanice Pietrzak oduzeti nož na rasklapanje duljine oštrice 8 cm, sa zlatnim detaljima, drvene ručke, koji joj je privremeno oduzet od strane PU S-D, I Policijske postaje Split potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta ser. br. 01376919 od 27. srpnja 2021., a po pravomoćnosti presude oduzeti predmet predaje se tužitelju na raspolaganje te isti postaje vlasništvo Republike Hrvatske, zbog čega je riješeno kao u izreci presude pod točkom II. Slijedom navedenog, temeljem propisa citiranog u izreci, optužba protiv okrivljenika je odbijena, te je u skladu s time odlučeno da troškovi prekršajnog postupka iz članka 138. stavak 2. do 4. Prekršajnog zakona padaju na teret proračunskih sredstava' - piše u presudi splitske prekršajne sutkinje Suzane Budimir. 

Protiv te presude ovlašteni tužitelj, odnosno nadležna policijska postaja, ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana dostave prijepisa presude. Žalba se podnosi splitskom prekršajnom sudu, a o istoj odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske. Inače, Lana Ivanišević iza sebe ima dvije pravomoćne sudske presude. O tome smo pisali u članku pod naslovom: 'MRAČNA STRANA: NOVI UDARAC GORANU IVANIŠEVIĆU: Tri godine od bolnog ukopa voljene sestre prolazi dramu zbog 2. presude za drogu njezinoj kćeri - Nakon smrti majke Srđane Ivanišević nećaka slavnog tenisača Lana Ivanišević zapela je u probleme zbog kojih je već drugi put novčano oglobljena na splitskom sudu'. Kao što smo u uvodu članka iznijeli pravno mišljenje poznatog zagrebačkog odvjetnika Milka Križanovića koji je istaknuo kako javnost ima pravo znati za sudske presude a da je svrha istih prevencija, odnosno odvraćanje počinitelja od neprihvatljivog ponašanja, vjerujemo kako će dodatna motivacija za prevenciju biti i objava koja će mnoge navesti na promišljanje i suzdržavanje od neprihvatljivih postupaka. 

Reci što misliš!